Suomi | English | Deutsch
Tilaa ohjelmisto

Räätälöinti

Käyttäjä voi halutessaan muokata ohjelman ympäristöarvoja tai tehdä kokonaan oman tuotekuvaston.

Myös ostoslistoja voi muokata haluamikseen samoin kuin ohjelmassa esiintyviä vertauksia. Mikään ei estä käyttämästä myös aivan muita arvoja kuten veden ja ilman kulutusta, eroosiota tai vakka kierrätettävyyttä.